Media Project

practica studenților FSPAC

Despre

banner-web-mediaproject.jpg

Media project este un proiect de practică studențească al Departamentului de Jurnalism din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Media project are la bază experiența și infrastructura proiectului VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” POSDRU 90/2.1/S/64002, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, derulat între august 2010 și iulie 2013.

Media Project oferă posibilitatea studenților din domeniul comunicării de a pune în practică cunștințele acumulate în cadrul cursurilor. Materialele sunt realizate de studenți în exclusivitate cu ajutorul echipamentelor și a studioului puse la dispoziție de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Departamentul Jurnalism.

compressorbutoane

Studenții beneficiază de traininguri în diverse domenii de interes (cameră, editare, reporter etc.) realizate de experți în domeniu și/sau profesori de la secția de Jurnalism a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. În continuare sunt încurajați să lucreze în echipă pentru a simula o instutuție media reală.

1795785_601357816606310_1892665687_n10171833_612795955462496_4953561204770454588_n1908267_612801352128623_2356358234112519582_n13284_1671842606380296_6120530274979145253_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *