Rodica Marians-a născut la 1 iunie 1944, în Beiuş, jud. Bihor. Este cercetător ştiinţific principal I (secretar ştiinţific, director adjunct) la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, din cadrul Academiei Române, doctor în filologie (1998) cu o teză despre Reinterpretarea „Luceafărului” eminescian, membră a Uniunii Scriitorilor din România, specializată în variate domeniii ale lingvisticii: lexicologie, lexicografie, stilistică, semantică, poetică, semiotică. Semnează, de asemenea, multe eseuri şi exegeze literare în reviste din ţară şi străinătate.